Afledning af regnvand

Nedsivning af regnvand med faskine på egen grund bliver mere og mere udbredt, og det er der flere grunde til. Nogle steder vil kommunen ikke have regnvand i deres kloak. Andre kommuner tillader tilslutning af regnvand til kloaken, hvis der betales et tilslutningsbidrag for regnvand. Hvis du allerede betaler tilslutningsbidrag for regnvand, er der mulighed for at kommunen tilbyder tilbagebetaling, hvis husejer fjerner tilslutningen fra den offentlige kloak.

Faskiner er en miljørigtig løsning til afledning af regnvand. Nedsivning med faskine er bare en god og miljørigtig måde at skille sig af med regnvand på. Regnvandet siver gennem faskinen ned til grundvandet på en helt naturlig måde og du undgår at belaste kloaksystem og rensningsanlæg. Så har du problemer med at komme af med regnvandet, så tilbyder vi alt fra rådgivning, etablering af faskine og reetablering af græsplænen hvis nødvendigt.